25.3.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n Syväjärven kaivosaluetta koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta valitettu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (”AVI”) myönsi Keliber Oy:lle helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen Syväjärven avolouhoksen ympäristöluvan sekä Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaista kuivattamista koskevan vesitalousluvan.

Aluehallintoviraston päätöksestä on toimitettu Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Keliber Oy perehtyy valitusten sisältöön ja päättää sekä tiedottaa tämän jälkeen mahdollisista toimenpiteistä.

”Kaivoshankkeiden lupamenettelyihin liittyvät valitukset ovat tyypillisiä. Jatkamme tulevan toimintamme suunnittelua sekä muiden keskeisten lupaprosessiemme valmistelua. Keliber Oy:n litiumprojekti on kansallisesti merkittävä hanke ajatellen esimerkiksi sähköisen liikenteen edistämistä. Litiumprojektimme on myös yksi suurimmista investoinneista Keski-Pohjanmaalla vuosikymmeniin. Tuleva toimintamme työllistää alueella suoraan noin 150 henkilöä, kerrannaisvaikutusten ollessa tätäkin suurempia,” toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. 050 5991 189


25.3.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut