14.12.2018 | Company Announcement / Press release
Kaivoslupa Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (”Tukes”) on myöntänyt kaivosluvan Keliber Oy:n (”Yhtiö”) Syväjärven kaivosalueelle.

Tukes on myöntänyt kaivoslain (621/2011) nojalla kaivosluvan Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle. Myönnetyllä luvalla perustetaan Syväjärvi -niminen kaivosalue ja apualue (yhteystiereitti) kaivoslain 19 §:n mukaisesti. Kaivoslupa ei ole vielä lainvoimainen. Kaivostoiminnan aloittaminen edellyttää lisäksi kaivostoimituksen suorittamista.

Kaivoslupa oikeuttaa Yhtiön hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit, kaivostoiminnassa sivutuotteena syntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen pintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan (kaivostoiminnan sivutuote) sekä muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi malminetsintään kaivosalueella.

”Olemme tyytyväisiä Tukesin tekemään päätökseen. Syväjärven kaivoslupa on yksi niistä useista lupahakemuksista, joita on eri viranomaisten kanssa ennakkoneuvottelumenettelyprosessissa käsitelty. Saatu kaivoslupapäätös on hyvä osoitus viranomaisyhteistyön toimivuudesta,” toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja

Päägeologi Pentti Grönholm puh. +358 (0)50 3481 535

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg puh. +358 (0)50 5991 189


14.12.2018 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut