29.3.2021 | Company Announcement / Press release
Kokkolan valtuusto hyväksyi Läntän kaivosalueen osayleiskaavan

Kokkolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kokkolan Ullavassa sijaitsevan Läntän kaivosalueen osayleiskaavan 25.3.2021. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Louhinta Läntässä alkaa aikaisintaan 2030-luvun alkupuolella, noin 10 vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäinen Keliberin kaivoksista eli Syväjärvi on otettu käyttöön. Tämän on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2024. Aikatauluun vaikuttaa myös malmivarojen karttuminen jatkuvissa kairauksissa, joita tehdään erityisesti Rapasaaren ja Syväjärven alueella.

Keliberillä on voimassa oleva ympäristölupa ja kaivoslupa Länttään. Kaivoslupaan haetaan jatkoaikaa vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana ja ympäristölupa tullaan päivittämään ennen toiminnan aloittamista Läntässä.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Kokkolan valtuuston Läntän osayleiskaavan hyväksyntään. Päätös edistää toimintamme suunnittelua ja tukee hankkeen toteutumista. Yhteistyö alueen maanomistajien kanssa on meille erittäin tärkeää. Tulemme järjestämään jo perinteeksi muodostuneita maanomistajatapaamisia myös kuluvan vuoden aikana", sanoo toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lisätietoa:

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hautala puh. 040 712 2432


29.3.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut