1.6.2020 | Company Announcement / Press release
Litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelma käynnistynyt

Keliber on jättänyt Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelman (”kaivos YVA-ohjelma”) viranomaiskäsittelyyn 29.5.2020.

Keliber tarkastelee Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosten tuotantomäärien muuttamista sekä rikastamotoimintojen, sisältäen malmin murskauksen ja lajittelun sijoittamista Kaustiselle Päivänevan tai Kalaveden alueille. Osana tarkastelua Keliber on valmistellut kaivosalueen laajennusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja jättänyt sen yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (”ELY-keskus”) viranomaiskäsittelyyn.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kokkolan kaupungin, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien alueille sijoittuvien louhosten ja rikastamon toteuttamisen vaihtoehtoja ja eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia. YVA-prosessin aikana käydään läpi alueen ympäristön nykytila sekä tulevan toiminnan vaikutukset ympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimistöön. Samoin selvitetään vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja alueen yhdyskuntarakenteeseen. Keliber on myös aloittanut Vionnevan vuonna 2017 tehdyn Natura 2000 arvion päivittämisen ottaen huomioon Päivänevan alueelle sijoittuvan rikastamon vaikutukset.

”Toiminnan ympäristövaikutukset ovat tärkeässä roolissa kustannustehokkuuden ja investoinnin kannattavuuden lisäksi päätöksessämme sijoittaa rikastamo päälouhosalueelle. Haluan kiittää YVA-prosessin eteen työtä tekeviä. Yhdessä varmistamme vaikutusten huolellisen tarkastelun sekä YVA-prosessin eteenpäin viemisen asettamassamme aikataulussa”, toteaa toimitusjohtaja Hannu Hautala.

”Tavoitteenamme on saada vaikutusarvioinnit tehtyä siten, että YVA-selostus valmistuu jo tämän vuoden aikana. Kaivos YVA-prosessi on meille tärkeä ja toivomme, että alueen ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja antavat palautetta meidän suunnitelmistamme”, sanoo Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

YVA-prosessiin saavat osallistua kaikki ne, joihin suunniteltu tuleva toiminta voi vaikuttaa. Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennukseen liittyvä YVA-ohjelma on saatavissa yhtiön verkkosivuilla. Otamme mielellämme vastaan siihen liittyviä kysymyksiä ja ajatuksia. Voit ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi verkkosivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin info-tilaisuus on katsottavissa suorana verkkolähetyksenä keskiviikkona 17.6.2020 kello 18.00 alkaen. Tilaisuudessa käsiteltävät ennakkokysymykset voi lähettää yhtiölle tekstiviestinä tai Whats App-sovelluksen kautta numeroon 050 322 2819.

Info-tilaisuuteen voi osallistua tämän linkin kautta.

Lisätietoja antaa:

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö puh. +358 50 3753204

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, puh. +358 40 712 2432


1.6.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut