28.1.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumprojektin edistyminen Q4 2021 ja vuoden 2021 yhteenveto

Keliber on tänään 28.1.2022 julkaissut Projektin edistyminen Q4 2021 -raportin loka–joulukuulta ja vuoden 2021 yhteenvedon.

Raportti Projektin edistyminen Q4 2021 ja vuoden 2021 yhteenveto ja kaikki neljännesvuosiraportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Vuoden 2021 yhteenveto

 • Ei tapaturmia. Turvallisuusaktiivisuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Covid-19-pandemian vaikutus oli vähäinen.
 • Yksityiskohtaisia toimitussopimusneuvotteluita jatkettiin. Projektirahoituksen valmistelut aloitettiin.
 • Keliber ja Sibanye-Stillwater sopimukseen rahoitusjärjestelyistä.
 • Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 40 miljoonan euron osakeannin hankkeen kehitykseen. Sibanye-Stillwaterin mukaan tulo varmistaa litiumhankkeen rahoituksen vuoden 2022 investointipäätökseen saakka.
 • Litiumhydroksidin hinta lähti nousuun vuoden 2021 lopussa parantaen pitkän tähtäimen ennustetta.
 • Keliberin suurimman litiumesiintymän Rapasaaren todetut ja todennäköiset malmivarat kasvoivat 55 prosenttia.
 • Rikastamon ja pääkaivosalueiden kaavoitus on meneillään.
 • Vaasan hallinto-oikeuden päätös Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista lainvoimaiseksi – valmistelevat työt aloitettiin joulukuun lopussa.
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi litiumkemiantehtaan, Rapasaaren kaivoksen ja Päivänevan rikastamon alueen ympäristölupahakemusten käsittelyä.
 • Keliber valitsi Swecon EPCM-kumppaniksi litiumhankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Yhtiö rekrytoi aktiivisesti – Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 24 (15 vuonna 2020), lisäksi 7 henkilöä työskenteli konsulttina suoraan Keliberille.


28.1.2022 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut