19.10.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin Syväjärven kaivokselle kaivosturvallisuuslupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt 13.10.2021 Keliberin toiseksi suurimman esiintymän, Syväjärven, kaivosalueelle kaivosturvallisuusluvan. Lupaan kuuluu täytäntöönpanomääräys mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupa ei ole vielä lainvoimainen.

Keliber on aloittamassa Syväjärven kaivosalueen valmistelevia töitä kuten maapeitteen poistamisen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskosteikon tekemisen ja teiden rakentamisen. Nyt kaivosturvallisuusluvan saatuaan yhtiö voi myös ryhtyä louhimaan sivukiveä, jota hyödynnetään sekä louheena että sepelinä kaivosalueen infrassa kuten allasrakenteissa ja teiden perustana ja päällysteenä.

”Syväjärven sivukivi soveltuu ominaisuuksiltaan erinomaisesti infrarakenteiden materiaaliksi. Sen hyödyntäminen tarvekivenä tulevaa kaivosta varten on sekä kustannustehokasta että ympäristöä säästävää, kun kivi saadaan läheltä. Kiertotalouteen kuuluva materiaalitehokkuus on osa toimintaamme alusta asti”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Syväjärven kaivoksen rakentaminen kestää noin kaksi vuotta, joiden aikana louhitaan noin 1 milj. tonnia sivukiveä. Sitä hyödynnetään myös Päivänevan rikastamoalueen rakentamisessa. Litiummalmin tuotannon on määrä käynnistyä Syväjärvellä kesällä 2024 ja jatkua noin neljä vuotta. Sen jälkeen tuotanto jatkuu Rapasaaren kaivoksessa Päivänevan alueella, ja Syväjärven kaivos jälkihoidetaan erillisen suunnitelman ja ympäristöluvan määräysten mukaisesti.

Lisätietoa
Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber, 040 712 2432


19.10.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut