15.9.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin suurimman litiumesiintymän malmivarat kasvoivat 55 prosenttia

Keliberin malmivara-arvio on päivitetty 31.8.2021. Päivitys perustuu mineraalivarantoarvioon, joka julkaistiin toukokuussa 2021. Yhtiön arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat suurentuneet 9,37 miljoonasta tonnista yhteensä 12,30 miljoonaa tonniin, mikä vastaa 32 prosentin kasvua. Suurimman esiintymän, Rapasaaren, malmivarat ovat 55 prosenttia suuremmat kuin edellisen, joulukuussa 2019 julkaistun arvion mukaan.

Rapasaaren litiumesiintymän arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 8,21 (2019: 5,28) miljoonaa tonnia keskimääräisen litiumoksidipitoisuuden (Li₂O) ollessa 0,89 (0,94) %. Yhtiön kaikkien esiintymien arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 12,30 (9,37) miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 0,94 (0,98) % Li2O. Rapasaaren osuus Keliberin kokonaismalmivaroista on 67 (56) %.

”Kerroimme toukokuussa Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarantojen huomattavasta kasvusta, joten odotimme erinomaisia uutisia myös malmivarojen määrästä. Nyt raportoimamme yli 50 prosentin kasvu Rapasaaressa pidentää Keliberin kaivostoiminnan elinkaarta yli kahdella vuodella. Jatkamalla malminetsintää ja järjestelmällistä kairausohjelmaamme varmistamme Keliberin asemaa litiumhydroksidin tuottajana pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto arvioiduista Rapasaaren litiumesiintymän malmivaroista ja yhtiön kokonaismalmivaroista.

Keliberin Rapasaaren esiintymän arvioidut malmivarat (JORC 2012) 31.8.2021
Avolouhittavat Mt Li₂O % Cut-off
Todetut 2,140 0,98 0,40
Todennäköiset 4,870 0,87 0,40
Avolouhoksen malmivarat yhteensä 7,010 0,90 0,40
Maanalaiset Mt Li₂O % Cut-off
Todetut 0,280 0,91 0,45
Todennäköiset 0,920 0,77 0,45
Maanalaiset malmivarat yhteensä 1,200 0,80 0,45
Mt Li₂O % Cut-off
Malmivarat yhteensä 8,210 0,89 0,41

Rapasaaren malmivara-arvio sisältää sekä avolouhittavat että maanalaiset malmivarat. Arviossa on käytetty cut-off-arvona 0,40 % Li2O avolouhittaville varoille ja 0,45 % Li2O maanalaisille varoille.

Keliberin kaikkien esiintymien arvioidut malmivarat (JORC 2012) 31.8.2021
Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Yhteensä
Avolouhittavat Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Todetut 1,433 1,18 2,140 0,98 0,168 1,09 3,741 1,06
Todennäköiset 0,491 0,97 4,870 0,87 0,096 0,93 0,222 1,06 5,679 0,89
Avolouhittavat yhteensä 1,924 1,13 7,010 0,90 0,263 1,03 0,222 1,06 9,419 0,96
Maanalaiset Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Todetut 0,280 0,91 0,243 0,83 0,523 0,87
Todennäköiset 0,920 0,77 0,583 0,85 0,856 1,01 2,359 0,88
Maanalaiset yhteensä 1,200 0,80 0,826 0,85 0,856 1,01 2,882 0,88
Malmivarat yhteensä Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Todetut 1,433 1,18 2,420 0,97 0,411 0,94 4,264 1,04
Todennäköiset 0,491 0,97 5,790 0,85 0,679 0,86 0,222 1,06 0,856 1,01 8,038 0,88
Malmivarat yhteensä 1,924 1,13 8,210 0,89 1,090 0,89 0,222 1,06 0,856 1,01 12,302 0,94

Pyöristyksistä johtuen taulukoissa esitettyjen malmivaralukujen summat eivät aina täsmää.

Yhtiön kaikkien esiintymien arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 12,30 (9,37) miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 0,94 (0,98) % Li2O. Cut-off-arvona on käytetty 0,40 % Li2O avolouhittaville varoille ja 0,40–0,70 % Li2O maanalaisille varoille.

Lisätietoja:
Päägeologi Pentti Grönholm, puh. 050 3481 535

PÄTEVÄN HENKILÖN LAUSUNTO

Tämän julkaisun tiedot, jotka liittyvät malmivaroihin, perustuvat Ville-Matti Sepän kokoamiin tietoihin. Seppä on AFRY Finland Oy:n työntekijä ja hänellä on riittävä ja asiaankuuluva kokemus tarkastelevana olleen esiintymän osalta mineralisaation laadusta ja tyypistä ja suoritetusta työstä. EurGeol- lisenssin omaavana henkilönä Seppä on vuoden 2012 JORC-koodin (2012 Edition of the ”Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”) määrittämä Pätevä Henkilö (Competent Person). Ville-Matti Seppä on tarkistanut ja hyväksynyt tämän tiedotteen paikkansapitävyyden ja antanut luvan tietojen julkaisuun siten kuin ne on asiaan liittyvässä raportissa esitetty.


15.9.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut