9.3.2020 | Company Announcement / Press release
Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn

Keliber oy ("Keliber") on jättänyt Kokkolan litiumkemiantehtaan (”kemiantehdas”) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (”YVA-selostus”) viranomaiskäsittelyyn.

Keliber on jättänyt Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostuksen viranomaiskäsittelyyn yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (”ELY-keskus”). Kemiantehtaan YVA-selostus käsittää spodumeenirikasteen lämpökäsittelyn ja hydrometallurgisen prosessoinnin aina lopullisen tuotteen pakkaamiseen ja lähettämiseen.

”Olemme tehneet laajan ympäristön nykytilan arvioinnin sekä toimintamme vaikutusten selvittämisen. YVA-prosessin laatimisen yhteydessä on keskusteltu alueen asukkaiden ja KIP-alueen teollisuusnaapureiden kanssa”, sanoo Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

”Olemme tyytyväisiä, että kemiantehtaan selvityksissä on päästy tähän vaiheeseen. Kokkolan teollisuuspuisto on erinomainen toimintaympäristö Keliberin Li-hydroksidin tuotantoon. YVA-selostuksen pohjalta on hyvä jatkaa käynnissä olevaa kemiantehtaan ympäristölupahakemuksen valmistelua”, sanoo toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

YVA-prosessiin saavat osallistua kaikki ne, joihin suunniteltu tuleva toiminta voi vaikuttaa. YVA-selostus on saatavissa yhtiön verkkosivuilla sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään huhtikuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö puh. 050 375 3204

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. 050 599 1189


9.3.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut