20.9.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin rahoitusjärjestely etenee suunnitelmien mukaan

Sibanye Stillwater Limited (”Sibanye-Stillwater”) on kasvattanut omistusosuuttaan Keliber Oy:stä merkitsemällä 250 000 osaketta 10 miljoonalla eurolla. Kyseessä on Sibanye-Stillwaterin toinen osake-erän merkintä 40 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelyssä, josta yhtiöt ilmoittivat helmikuussa 2021.

Keliber kertoi 19.3.2021 Sibanye-Stillwaterin merkinneen 375 000 uutta osaketta yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Osana siltarahoitusta Keliberin muut osakkeenomistajat merkitsivät 250 000 osaketta 10 miljoonalla eurolla, mikä uutisoitiin 20.4.2021.

Sibanye-Stillwaterin omistusosuus Keliberistä nousee 27 prosenttiin, mikä tekee siitä suurimman osakkeenomistajan.

Henkilöstöanti kiinnosti

Keliber toteutti yhtiön henkilöstölle ja hallituksen riippumattomille jäsenille suunnatun osakeannin elokuussa 2021. Henkilöstöannissa merkittiin 8 407 osaketta, joilla kerättiin 336 280 euroa. Suurin osa henkilöstöstä osallistui antiin, mukaan lukien kaikki Keliberin johtoryhmän uudet jäsenet, joilla ei entuudestaan ollut yhtiön osakkeita.

Henkilöstöanti toteutettiin varsinaisen yhtiökokouksen 26.5.2021 antaman valtuutuksen nojalla.

Muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Riku Sauso, talousjohtaja, Keliber, puh. 050 354 1133


20.9.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut