16.1.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n Syväjärven kaivoslupa lainvoimaiseksi

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (”Tukes”) joulukuussa 2018 myöntämä kaivoslupa Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle on saanut lainvoiman.

Tukesin joulukuussa 2018 kaivoslain (621/2011) nojalla myöntämä Keliberin Syväjärven kaivosalueen kaivoslupa on saanut lainvoiman. Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi luvan tarkistusvälin ollessa 10 vuotta. Myönnetyllä luvalla perustetaan Syväjärvi -niminen kaivosalue ja apualue (yhteystiereitti) kaivoslain 19 §:n mukaisesti.

Kaivostoiminnan aloittaminen edellyttää kaivostoimitusprosessin suorittamista. Kaivostoimitus antaa oikeuden käyttää kaivosaluetta kaivostoimintaan. Kaivostoimituksen aikana määrätään ajankohta, mistä lähtien alueella saa ryhtyä myönnetyn luvan mukaiseen toimintaan, kuten myös korvaukset alueen käyttöoikeudesta tai kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvasta haitoista tai vahingoista. Kaivostoimituksen suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos.

Syväjärven louhoksesta louhitaan spodumeenipegmatiittimalmia enintään 540 000 tonnia vuodessa. Malmi kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi yhtiön Kaustisen Kalavedellä sijaitsevalle rikastamolle. Kalaveden rikastamolla malmi murskataan, jauhetaan ja rikastetaan vaahdottamalla spodumeenirikasteeksi. Rikaste kuljetetaan yhtiön kemiantehtaalle Kokkolan suurteollisuusalueelle, missä rikasteesta valmistetaan akkulaatuista litiumkemikaalia.

”Olemme tyytyväisiä Syväjärven kaivosluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Tämä on tärkeä virstanpylväs projektillemme. Odotamme, että saamme kaivostoimitusprosessin valmiiksi tulevien kuukausien aikana”, toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja

Päägeologi Pentti Grönholm puh. +358 (0)50 3481 535

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg puh. +358 (0)50 5991 189


16.1.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut