8.5.2018 | Company Announcement / Press release
Litiumkemiantehtaan YVA -ohjelman täydennys

Keliber on jättänyt litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelman täydennyksen YVA-yhteysviranomaiselle.

Keliber (”yhtiö”) on jättänyt Kokkolan suurteollisuusalueelle (”KIP”) sijoittuvaa litiumkemiantehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (”YVA-ohjelman”) täydennyksen YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (”ELY-keskukselle”). YVA-ohjelman täydennys liittyy litiumkemiantehtaalla valmistettavan litiumkarbonaatin vuosittaisen tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamiseen 12 000 tonnista 24 000 tonniin. Suuremman kapasiteetin mukaisen litiumkarbonaattituotannon tarvitsemasta spodumeenirikasteesta noin puolet tuotettaisiin Kaustisen Kalaveden rikastamolla ja noin puolet hankittaisiin kansainvälisiltä markkinoilta. Täydennetyssä YVA-ohjelmassa on tarkennettu myös analsiimihiekan jäteluokitusta ja hyödyntämis- ja läjitysmahdollisuuksia.

”Kemiantehtaan kasvatettu tuotantokapasiteetti mahdollistaa meille aktiivisen malminetsintätyön tuloksena kehittyvien omien malmivarojen optimoidun hyödyntämisen sekä erilaisten strategisten kumppanuusmahdollisuuksien tarkastelun. Täten halusimme omista malmivaroista tuotetun rikasteen lisäksi selvittää mahdollisuuksia spodumeenirikasteen hankkimiseen kansainvälisiltä markkinoilta ja päätimme täydentää YVA-ohjelmaa ja vaikutusten arviointia tältä osin. Tuontirikaste olisi koostumukseltaan samankaltaista kuin yhtiön oma Kaustisen Kalaveden rikaste. Tuontirikaste tuotaisiin laivoilla Kokkolan suurteollisuusalueelle, jossa myös yhtiön litiumkemiantehdas tulee sijaitsemaan”, sanoo toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

YVA -prosessiin saavat osallistua kaikki ne, joihin suunniteltu tuleva toiminta voi vaikuttaa. Täydennetty YVA-ohjelma on saatavissa yhtiön verkkosivuilla sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään maanantaina 14.5.2018 klo 17.30-19.00 Kokkolassa Ykspihlajan toimitalolla osoitteessa Satamakatu 40.

Lisätietoja antaa:

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö puh. 050 3753204

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. 050 5991189


8.5.2018 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Materiaalipankki