5.12.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberin Rapasaaren litiumesiintymän malmivarat lähes 50 prosenttia aiemmin arvioitua suuremmat

Keliberin (”yhtiö”) Rapasaaren litiumesiintymän malmivara-arvio on päivitetty. Rapasaaren arvioidut todetut ja todennäköiset (proven and probable) malmivarat ovat yhteensä 5,280 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota 49,6 prosenttia suuremmat.

Rapasaaren litiumesiintymän uusi JORC 2012-luokittelun mukainen malmivara-arvio sisältäen avolouhittavat ja maanalaiset malmivarat on valmistunut. Rapasaaren litiumesiintymän arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut off -arvoa sekä avolouhittaville että maanalaisille varoille, ovat yhteensä 5,280 miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 0,94 % Li₂O. Malmivarojen noin 50 prosentin kokonaismäärän kasvun lisäksi Rapasaarelle on nyt ensimmäistä kertaa määritetty todetut malmivarat -luokkaisia malmeja arvion luotettavuustason nousun myötä 1,440 miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 1,07 % Li₂O.

Yhtiön arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut off -arvoa avolouhittaville varoille ja 0,40-0,70 % Li₂O cut off -arvoa maanalaisille varoille, ovat yhteensä 9,372 miljoonaa tonnia keskipitoisuudella 0,98 % Li₂O.

Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto Rapasaaren litiumesiintymän JORC 2012-luokittelun mukaisesti arvioiduista malmivaroista sekä yhtiön arvioiduista malmivaroista yhteensä.

Malmivarat Rapasaari (JORC 2012)
Avolouhittavat Mt Li₂O % Cut off
Todetut 1,440 1,07 0,40
Todennäköiset 2,730 0,90 0,40
Avolouhoksen malmivarat 4,170 0,96 0,40
Maanalaiset Mt Li₂O % Cut off
Todetut 0,340 0,89 0,40
Todennäköiset 0,770 0,86 0,40
Maanalaiset malmivarat 1,110 0,87 0,40
Mt Li₂O % Cut off
Malmivarat yhteensä 5,280 0,94 0,40

Malmivarat Keliber Oy (JORC 2012)
Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Yhteensä
Avolouhittavat Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Todetut 1,433 1,18 1,440 1,07 0,168 1,09 3,041 1,12
Todennäköiset 0,491 0,97 2,730 0,90 0,096 0,93 0,222 1,06 3,539 0,92
Avolouhittavat Yhteensä 1,924 1,13 4,170 0,96 0,263 1,03 0,222 1,06 6,579 1,01
Maanalaiset Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Todetut 0,340 0,89 0,243 0,83 0,583 0,86
Todennäköiset 0,770 0,86 0,583 0,85 0,856 1,01 2,209 0,92
Maanalaiset yhteensä 1,110 0,87 0,826 0,85 0,856 1,01 2,792 0,90
Malmivarat yhteensä Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Todetut 1,433 1,18 1,780 1,04 0,411 0,94 3,624 1,08
Todennäköiset 0,491 0,97 3,500 0,89 0,679 0,86 0,222 1,06 0,856 1,01 5,748 0,92
Yhteensä 1,924 1,13 5,280 0,94 1,090 0,89 0,222 1,06 0,856 1,01 9,372 0,98

Huom. Läntän ja Emmesin esiintyminen maanalaisten malmivarojen arvioinnissa Li₂O cut off -arvona on käytetty 0,70 prosenttia. Pyöristyksistä johtuen taulukoissa esitettyjen malmivaralukujen summat eivät aina täsmää.

Malmivara-arviot on laatinut AFRY / Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän FM (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Arvio on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

”Rapasaaren litiumesiintymän malmivarojen kasvu noin 50 prosentilla on järjestelmällisen syväkairausohjelmamme ja kaivossuunnittelun tulosta. Olemme tyytyväisiä, että Rapasaaren esiintymän potentiaali on pystytty muuttamaan malmivaroiksi. Rapasaari malmivaroiltaan suurimpana litiumesiintymänä on meille tärkeä kohde ja tulemme jatkamaan kairausohjelmaamme sekä itse esiintymällä että sen läheisillä alueilla. Arvioimme, että malmivarojen positiivinen kehitys Rapasaarella ja aiemmin Syväjärvellä kasvattaa toiminta-aikaa omista malmeistamme noin kuuteentoista vuoteen”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja:

Päägeologi Pentti Grönholm, puh. 050 3481 535

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg, puh. 050 599 1189

Liite: JORC2012 code table 1 section4 report Keliber Rapasaari

Liitteet5.12.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut