5.5.2020 | Company Announcement / Press release
Keliber on päättänyt suurentaa tuotantomäärää ja siirtää rikastamon paikan

Suunnitelmissaan käynnistää kaivostoiminta ja litiumhydroksiditehdas Keliber on päättänyt nostaa vuosittaisen litiumhydroksidin tuotantomäärän 12 500 tonnista 15 000 tonniin. Lisäksi Keliber on valinnut suunnitelluksi rikastamon paikaksi Päivänevan, joka sijaitsee louhosalueella noin 10 kilometriä koilliseen Kaustisen keskustasta.

Keliberin tekemien arvioiden mukaan tuotantomäärän nostaminen ja rikastamon siirtäminen louhosalueelle parantavat yhtiön kustannustehokkuutta ja investoinnin kannattavuutta merkittävästi.

Joulukuussa 2019 julkaistujen suurentuneiden malmivarojen ansioista litiumhydroksidin vuosittaista tuotantomäärä voidaan nostaa noin 20 prosenttia.

Rikastamon sijoittaminen louhosalueelle vähentää liikennemääriä ja liikenteen aiheuttamaa melu- ja pölykuormaa. Keskittämisen vaikutukset luontoarvoihin selvitetään. Keliber tekee uuden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) rikastamon ja louhosten sijoittamiseksi Päivänevan alueelle. Vionnevan Natura-arvio tullaan myös päivittämään.

Keliberin litiummalmiesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Yhtiön kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Päivänevalle sijoitettavassa rikastamossa ja jatkojalostetaan litiumhydroksidiksi Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavassa kemiantehtaassa.

”Jatkamme rikastamon siirron huolellista suunnittelua ja tulemme huolehtimaan, että ympäristövaikutukset toiminnastamme olisivat mahdollisimman pienet. Rikastamon uusi paikka sijoittuu suurimman malmiesiintymämme viereen, joten keskittäminen on eduksi niin toiminnallemme kuten myös ympäristölle”, kertoo Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lisätietoja:

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 040 712 2432


5.5.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Materiaalipankki