27.4.2022 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


Keliber Oy:n tänään 27.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa:

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin eikä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaeta osinkoa.

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilytetään nykyisellä tasolla. Yhtiön hallitukselle maksetaan tämän mukaisesti palkkioita seuraavasti:

  • Puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kuukaudessa ja 1 000 euron palkkio niistä kokouksista, joihin hän osallistuu.
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan 1 200 euroa kuukaudessa ja 600 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat.
  • Valiokuntien kokouksista maksetaan kokouskohtainen 600 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 400 euron palkkio valiokunnan jäsenille niistä kokouksista, joihin he osallistuvat.

Kokouspalkkiot ovat samat riippumatta kokoustavasta. Siten myös puhelinkokouksista maksetaan samat palkkiot kuin fyysisistä kokouksista. Hallituksen jäsenille korvataan myös hallitustyöskentelyyn liittyvät matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset suorat kustannukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka ovat yhtiön suurimman osakkeenomistajan Sibanye Stillwater Limitedin palveluksessa, ei makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen (varapuheenjohtaja), Harri Natunen, Karin Tynelius, Richard Stewart, Robert Van Niekerk ja Ivar S. Fossum. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Mika Seitovirta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Timo Kärkkäinen hallituksen varapuheenjohtajana.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.keliber.fi/sijoittajat/hallinto-ja-johto/hallitus

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Antti Kääriäisen. Toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Keliberin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, rahoitusvaliokunnan ja teknisen valiokunnan jäsenet. Hallituksen valiokunnat jatkavat entisillä kokoonpanoillaan.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Timo Kärkkäinen (puheenjohtaja), Mika Seitovirta ja Karin Tynelius.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Harri Natunen ja Karin Tynelius.

Rahoitusvaliokuntaan kuuluvat Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen, Richard Stewart ja Ivar S. Fossum.

Yhtiön tekniseen valiokuntaan kuuluvat Harri Natunen (puheenjohtaja), Robert Van Niekerk ja Ralph Lombard Sibanye Stillwater Limitedin edustajina ja Ville Miettinen Suomen Malmijalostus Oy:n edustajana.

Lisätietoja:

Markus Kivimäki, varatoimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050 349 5687


27.4.2022 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut