20.12.2019 | Company Announcement / Press release
Konversiopilotissa saavutettu lähes 97 prosentin konversioaste

Keliberin (”yhtiö”) Syväjärven litiumesiintymän spodumeenirikasteella toteutetussa jatkuvatoimisessa konversiopilotissa saavutettiin keskimäärin 96,9 prosentin konversioaste.

Yhtiö on jatkanut valitun konversioteknologian toimivuuden varmistamiseksi koeohjelmaa jatkuvatoimiseen rumpu-uuniin perustuvalla konversiopilotilla. FLSmidthin kanssa tehty pilot-koeajo on toinen osa kolmivaiheista testiohjelmaa. Pilotin aikana konvertoitiin noin kolme tonnia spodumeenirikastetta jatkuvatoimisessa rumpu-uunissa. Pilotissa saavutettiin keskimäärin 96,9 prosentin konversioaste. Helmikuussa 2019 julkaistussa kannattavuusselvityksessä käytettiin 95 prosentin konversioastetta.

”Olemme tyytyväisiä koeohjelman edistymiseen ja konversiopilot-kokeista saatuihin hyviin tuloksiin. Jatkamme seuraavaksi koeohjelmaamme suunnitellusti kolmannella osalla, eli litium hydroksidin pilot-mittakaavan jatkuvatoimisilla kokeilla,” toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja:

Manu Myllymäki, operatiivinen johtaja, Keliber Oy, puh. 040 530 9917

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050 5991 189


20.12.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut