8.9.2020 | Company Announcement / Press release
Yhteysviranomaisen lausunto Keliberin litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelmasta

Keliber on saanut yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ("ELY-keskus") lausunnon Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennuksen ympäristövaikutusten arviointi ("YVA") ohjelmasta.

ELY-keskus toteaa, että kyseinen YVA-ohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.

"Tutustumme ELY-keskuksen lausuntoon huolellisesti ja otamme huomioon siinä mainitut kommentit ja täsmennykset arviointiselostusta viimeistellessä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme edetä litiumprojektimme osalta asetetun aikataulun mukaisesti. Vauhditamme osaltamme liikenteen sähköistymistä ja haluamme luoda jaettua arvoa litiumista omistajillemme, työntekijöillemme, partnereillemme, tuleville asiakkaillemme ja sekä koko yhteiskunnalle ympäröivää luontoa ja ihmisiä kunnioittaen", toteaa toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lausunto on nähtävillä Keliber.fi ja Ympäristö.fi -sivuilla.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski, puh. 050 375 3204
Toimitusjohtaja Hannu Hautala, puh. 040 712 2432


8.9.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut