10.5.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin kaivosalueiden ja rikastamoalueen kaavat hyväksytty

Kokkolan kaupunginvaltuusto sekä Kaustisen ja Kruunupyyn kunnanvaltuustot ovat niitä koskevilta osin hyväksyneet Keliberin Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueiden ja Päivänevan rikastamoalueen osayleiskaavan. Lisäksi Kaustisen ja Kruunupyyn kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet rikastamoalueen asemakaavan.

Kokkolan kaupunginvaltuuston kokous pidettiin 9.5.2022, Kaustisella valtuusto oli koolla 5.5.2022 ja Kruunupyyssä 11.4.2022. Päätökset eivät ole lainvoimaisia.

Keliberin rakennustöiden on määrä käynnistyä tänä kesänä ja tuotannon vuonna 2024. Yhtiöllä on voimassa olevat ympäristö- ja kaivosluvat Syväjärven kaivosalueelle, joka otetaan kaivoksista ensimmäisenä käyttöön. Rakentamisen valmistelevat työt Syväjärvellä on aloitettu.

"Olemme hyvin tyytyväisiä kaavoituksen edistymisestä Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn valtuustoissa. Kiitämme paikallisia päättäjiä ja maanomistajia hyvästä yhteistyöstä, jota jatkamme tapaamisten ja vuoropuhelun merkeissä myös tulevaisuudessa", sanoo toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lisätietoa:

Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber, puh. 040 712 2432

Katso video Syväjärven kaivosalueen ensimmäisestä räjäytyksestä.


10.5.2022 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut