20.6.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberin Syväjärven esiintymän malmivarat kasvoivat uusien kairausten myötä

Keliberin Syväjärven litiumesiintymän mineraalivaranto- ja malmivara-arviot on päivitetty. Syväjärven arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 1,924 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota noin 10 prosenttia suuremmat.

Yhtiö on jatkanut kairausohjelmaansa ja kairannut Syväjärven esiintymän alueella edellisen Syväjärven toukokuussa 2018 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen yhteensä 8397 metriä. Syväjärven esiintymän mineraalivarannot ovat tehdyn uuden arvion mukaan kasvaneet. Käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off -arvoa, ovat Syväjärven JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut mineraalivarannot 2,710 miljoonaa tonnia. Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön Syväjärven esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 2,830 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,20 %.

Kairauksista saatujen tulosten sekä helmikuussa 2019 julkaistun litiumprojektin päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen sisältämien teknisten ja taloudellisten arvioiden pohjalta on laadittu JORC-koodin (2012) mukainen uusi malmivara-arvio. Uuden malmivara-arvion mukaan yhtiön Syväjärven esiintymän todetut ja todennäköiset malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut-off -arvoa avolouhittaville varoille, ovat yhteensä 1,924 miljoonaa tonnia pitoisuudella 1,13 % Li₂O. Syväjärven esiintymän malmivarojen noin 10 prosentin kokonaismäärän kasvun lisäksi todetut malmivarat-luokka on kasvanut aiemmasta 0,735 miljoonasta tonnista 1,433 miljoonaan tonniin.

Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto Syväjärven litiumesiintymän arvioiduista malmivaroista ja mineraalivarannoista.

Malmivarat – Syväjärvi

Luokitus Mt Li₂O % Cut-off JORC

Todetut 1,433 1,18 0,40 2012

Todennäköinen 0,491 0,97 0,40 2012

Yhteensä 1,924 1,13

Mineraalivarannot – Syväjärvi

Luokitus Mt Li₂O % Cut-off JORC

Mitatut 1,540 1,33 0,50 2012

Osoitetut 1,170 1,07 0,50 2012

Mahdolliset 0,120 0,79 0,50 2012

Yhteensä 2,830 1,20

Mineraalivarannot sisältävät malmivarat.

Malmivara-arvion on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. Mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut Payne Geological Services Pty Ltd. Molemmat arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

”Olemme tyytyväisiä, että malminetsintään ja timanttikairaukseen tekemämme panostukset ovat tuottaneet hyvää tulosta ja pystymme osoittamaan alueella olevan potentiaalin kasvaneina mineraalivarantoina ja malmivaroina. Tämä kannustaa meitä jatkamaan kairauksia. Kairausohjelmamme tuloksena olemme myös kyenneet lisäämään Syväjärven malmin tieto- ja luotettavuustasoa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lamberg. ”Syväjärven lisäksi olemme jatkaneet kairausohjelmaamme myös Rapasaaren alueella ja tulemme päivittämään myöhemmin kuluvan vuoden aikana myös Rapasaaren esiintymän mineraalivaranto- ja malmivara-arviot”, kertoo toimitusjohtaja Lamberg.

Lisätietoja:

Päägeologi Pentti Grönholm, puhelin +358 (0)50 3481 535

Liitteet20.6.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut