Tiedotteet

Keliberin tiedotteet ja julkaisut

25.1.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber - litiumprojektin edistyminen Q4 2020

11.1.2021 | Company Announcement / Press release
ANZAPLAN vahvisti Keliberin akkulaatuisen litiumhydroksidin kiteyttämisen

8.12.2020 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee ympäristölupaa litiumkemiantehtaalle Kokkolaan

2.12.2020 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumprovinssin laajennuksen YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn aikataulussa

12.11.2020 | Company Announcement / Press release
Keliber ja Kokkolan Energia sopimukseen kemiantehtaan tontista

27.10.2020 | Company Announcement / Press release
Litiumprojektin edistyminen Q3 2020

12.10.2020 | Company Announcement / Press release
Heikki Pekkarinen litiumhankkeen rakentamisen johtajaksi

7.10.2020 | Company Announcement / Press release
Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma Keliberin avainhenkilöstölle

8.9.2020 | Company Announcement / Press release
Yhteysviranomaisen lausunto Keliberin litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelmasta

22.7.2020 | Company Announcement / Press release
Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen

30.6.2020 | Company Announcement / Press release
Keliber on valinnut kumppanikseen Outotecin Päivänevan rikastamon perussuunnitteluun

1.6.2020 | Company Announcement / Press release
Litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelma käynnistynyt

28.5.2020 | Company Announcement / Press release
Riku Sauso Keliberin talous- ja rahoitusjohtajaksi

5.5.2020 | Company Announcement / Press release
Keliber on päättänyt suurentaa tuotantomäärää ja siirtää rikastamon paikan

14.4.2020 | Company Announcement / Press release
Videotaltiointi litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista

20.3.2020 | Company Announcement / Press release
Osakeannilla lähes 6 miljoonaa euroa

12.3.2020 | Company Announcement / Press release
Business Finland myöntänyt 2,6 miljoonan euron avustuksen Keliberin litium-kemikaalituotannon kehittämiseen

9.3.2020 | Company Announcement / Press release
Kokkolan litiumkemiantehtaan YVA-selostus viranomaiskäsittelyyn

9.3.2020 | Company Announcement / Press release
Keliberin uusi toimitusjohtaja Hannu Hautala aloittaa tehtävässään 16.3.

18.2.2020 | Company Announcement / Press release
Pertti Lamberg jättää yhtiön ‒ Hannu Hautala Keliberin toimitusjohtajaksi

17.2.2020 | Company Announcement / Press release
Jatkuvatoimisesta pilotista akkulaatuista litiumhydroksidia

20.12.2019 | Company Announcement / Press release
Konversiopilotissa saavutettu lähes 97 prosentin konversioaste

5.12.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberin Rapasaaren litiumesiintymän malmivarat lähes 50 prosenttia aiemmin arvioitua suuremmat

22.11.2019 | Company Announcement / Press release
Muutos Keliberin johtoryhmässä

14.11.2019 | Company Announcement / Press release
Rikastusprosessin litiumsaannit ovat parantuneet

6.11.2019 | Company Announcement / Press release
Mika Seitovirta on nimitetty Keliber Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi

6.11.2019 | Company Announcement / Press release
Päivitys Keliberin litiumhankkeeseen

30.9.2019 | Company Announcement / Press release
Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarannot ovat kasvaneet lähes 40 prosenttia

5.9.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Tikka eroaa tehtävästään

15.8.2019 | Company Announcement / Press release
Nimityksiä Keliberissä

24.6.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberin Syväjärven kaivostoimitus päätökseen

20.6.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberin Syväjärven esiintymän malmivarat kasvoivat uusien kairausten myötä

17.6.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberille lupa aloittaa varsinaista kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet Syväjärvellä

2.5.2019 | Company Announcement / Press release
Kai Helkiö Keliberin rakennusprojektin johtajaksi

23.4.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee kaivoslupaa Rapasaaren kaivokselle

8.4.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee ympäristönsuojelulain mukaista täytäntöönpanomääräystä ja vesilain mukaista valmistelulupaa

5.4.2019 | Company Announcement / Press release
Päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen tiivistelmä julkaistu − litiumhanke vakaalla pohjalla

1.4.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee ympäristölupaa Rapasaaren litiumkaivokselle

25.3.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n Syväjärven kaivosaluetta koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta valitettu

28.2.2019 | Company Announcement / Press release
Lopullisen kannattavuusselvityksen päivitys: Litiumhydroksidituotanto parantaa merkittävästi Keliberin litiumhankkeen kannattavuutta

27.2.2019 | Company Announcement / Press release
Kutsu Keliber Oy:n päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen tiedotustilaisuuteen

20.2.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle ympäristö- ja vesilupa

15.2.2019 | Company Announcement / Press release
Osakeanneilla yli 10 miljoonaa euroa

4.2.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber on nimittänyt litiumprojektin investointivaiheen taloudelliset neuvonantajat

16.1.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n Syväjärven kaivoslupa lainvoimaiseksi

3.1.2019 | Company Announcement / Press release
Muutos Keliber Oy:n johtoryhmässä

27.12.2018 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumhydroksidipilotin koeajot ovat valmistuneet

14.12.2018 | Company Announcement / Press release
Kaivoslupa Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle

12.12.2018 | Company Announcement / Press release
Keliber ja Ahola Transport sopimukseen logistiikkakokonaisuuden selvittämisestä

6.11.2018 | Company Announcement / Press release
Pilot-mittakaavan koeohjelma akkulaatuisen litiumhydroksidin tuottamiseksi

Raportit ja julkaisut