Tiedotteet

Keliberin tiedotteet ja julkaisut

10.5.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin kaivosalueiden ja rikastamoalueen kaavat hyväksytty

28.4.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumkemiantehtaalle myönnettiin rakennuslupa

27.4.2022 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

22.4.2022 | Company Announcement / Press release
Keliber litiumhankkeen edistyminen tammi-maaliskuussa 2022

1.4.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin vastuullisuuskatsaus 2021

25.3.2022 | Company Announcement / Press release
Tervetuloa Keliberin yleisötilaisuuteen liittyen rakentamisen valmisteleviin töihin

25.3.2022 | Company Announcement / Press release
Vastikään päivitetty kannattavuusselvitys osoittaa Keliberin kannattavuuden olevan vahva

24.3.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin Rapasaaren kaivosalueelle kaivoslupa

17.3.2022 | Company Announcement / Press release
Sibanye-Stillwater investoi viisi miljoonaa euroa Keliberiin

9.3.2022 | Company Announcement / Press release
Keliber pärjää hyvin päästövertailuissa

14.2.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin Läntän kaivosalueelle uusi jatkolupa

14.2.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin Syväjärven kaivoksen apualueelle laajentamispäätös

2.2.2022 | Company Announcement / Press release
Thomas Beck Keliberin myyntijohtajaksi

28.1.2022 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumprojektin edistyminen Q4 2021 ja vuoden 2021 yhteenveto

30.12.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberille Business Finlandilta 7 miljoonan euron rahoitus kestävän kehityksen ratkaisuihin

16.12.2021 | Company Announcement / Press release
Markus Kivimäki Keliberin varatoimitusjohtajaksi

15.12.2021 | Company Announcement / Press release
KATI puolittaa hiilijalanjälkensä Keliberin kairaustyömaalla

14.12.2021 | Company Announcement / Press release
Mika Seitovirta nimitetty Sibanye-Stillwaterin Euroopan-johtajaksi

2.12.2021 | Company Announcement / Press release
Sophie Jolly Keliberin viestintäjohtajaksi

25.10.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumprojektin edistyminen Q3 2021

19.10.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin Syväjärven kaivokselle kaivosturvallisuuslupa

24.9.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumhanke etenee kohti rakentamisvaihetta

24.9.2021 | Company Announcement / Press release
Betolar ja JA-KO Betoni kehittävät vähähiilisen ratkaisun Keliberin litiumkaivoksen sivuvirtoihin

20.9.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin rahoitusjärjestely etenee suunnitelmien mukaan

16.9.2021 | Company Announcement / Press release
Kutsu Keliberin yleisötilaisuuteen 23.9.2021 kello 18

15.9.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin suurimman litiumesiintymän malmivarat kasvoivat 55 prosenttia

31.8.2021 | Company Announcement / Press release
Asko Saastamoinen Keliberin henkilöstöjohtajaksi

20.8.2021 | Company Announcement / Press release
Päätös Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesiluvista lainvoimainen

22.7.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumprojektin edistyminen Q2 2021

5.7.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber sai perustellun päätelmän Kokkolan kemiantehtaan YVA-selostuksesta

1.7.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee ympäristö- ja vesitalouslupia Päivänevan rikastamolle ja Rapasaaren kaivokselle

18.6.2021 | Company Announcement / Press release
Oikeus hylkäsi suurelta osin valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista

14.6.2021 | Company Announcement / Press release
FLSmidth toteuttaa Keliberin rikastamon prosessisuunnittelun

9.6.2021 | Company Announcement / Press release
Business Finlandilta rahoitusta Keliberin litiumhankkeen kehittämiseen

31.5.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin varsinainen yhtiökokous 2021 ja hallituksen jäsenten valinta

26.5.2021 | Company Announcement / Press release
Rapasaaren litiumesiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia

20.5.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber työllistää yli kaksikymmentä uutta osaajaa tänä vuonna – ja satoja seuraavina vuosina

4.5.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberille lisärahoitusta kestävän akkuarvoketjun kehittämiseen

29.4.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber – Projektin edistyminen Q1 2021

20.4.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin osakkeenomistajille suunnattu osakeanti merkittiin täyteen

15.4.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

31.3.2021 | Company Announcement / Press release
Vihreää valoa litiumhankkeen rikastamon toimintojen ja päälouhinta-alueen ympäristövaikutusten arviointiselostukselle

29.3.2021 | Company Announcement / Press release
Kokkolan valtuusto hyväksyi Läntän kaivosalueen osayleiskaavan

19.3.2021 | Company Announcement / Press release
Keliberin ja Sibanye-Stillwaterin rahoitusjärjestelyn ensimmäinen vaihe päätökseen

4.3.2021 | Company Announcement / Press release
Sweco Keliberin kumppaniksi litiumhankkeen suunnitteluun ja toteutukseen

23.2.2021 | Company Announcement / Press release
MinePro-yhteistyö varmistaa Keliberin työvoiman saatavuutta

23.2.2021 | Company Announcement / Press release
Yhteistyö Sibanye-Stillwaterin kanssa varmistaa merkittävän rahoituksen Keliberin litiumhankkeelle

25.1.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber - litiumprojektin edistyminen Q4 2020

11.1.2021 | Company Announcement / Press release
ANZAPLAN vahvisti Keliberin akkulaatuisen litiumhydroksidin kiteyttämisen

8.12.2020 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee ympäristölupaa litiumkemiantehtaalle Kokkolaan

Raportit ja julkaisut